თამარ კალაძე

 

მაკა კოჭაური

ნათელა ბაღათრიშვილი

ნინო ყურაშვილი

სალომე თათულიშვილი

ნინო გიგილაშვილი

ლალი აზმაიფარაშვილი

 

ბარიშ დემირ

 

თამარ ადეიშვილი

ნინო ბალუაშვილი

 

 

ქენან ჩალიშირი

მეჰმეთ თაჰირ თექინი

ადემ ონალ

 

მაია აკოლაშვილი

 

ნინო დავითაშვილი

ნინო ანთაძე

ელენე ძამიაშვილი

  • cv
  • ავტორეფერატი
  • დისერტაცია

ეკატერინე ნახუცრიშვილი

 
 

2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.