პრაქტიკები

   ფაკულტეტის სტუდენტები ყოველწლიურად გადიან პრაქტიკებს რეგიონის და ქვეყნის წამყვან საწარმოებში, რომლებთანაც გაფორმებულია ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმები.

 

 

 
 

2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.