გამოვიდა იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორის მანანა ნაპირელის წიგნი “გერმანული და ქართული გენდერული ანდაზები ინტერკულტურულ ჭრილში”.
-სამეცნიერო კვლევა გახლავთ ლექსიკოლოგიაში: 1000–ზე მეტ ანდაზაში გამოთქმულია სიბრძნე გერმანელ და ქართველ ქალსა და მამაკაცზე, რომელიც ამ ორი ერის ხალხმა საუკუნეების დაკვირვების შედეგად შემოგვინახა. წიგნი ეძღვნება პროფესორ მანანა ქუთელიას ნათელ ხსოვნას. პრეზენტაციის შესახებ დამატებით გაცნობებთ,- განაცხადა ავტორმა.
ავტორს აქამდე გამოცემული აქვს მონოგრაფია, წიგნები, ლექსიკონები, თარგმანები.

 
 

2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.