სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2017  წლის 21 ნოემბერს, 12:00 საათზე, იაკობ  გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე,განათლების დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, ნინო გიგილაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა შედგება. ნაშრომის თემაა  ,,სტუდენტთა კარიერული დაგეგმვისა და განვითარების პრობლემატიკა და მისი გავლენა დასაქმებაზე.“ სადისერტაციო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმძღვანელები, პროფესორი ნინო მოდებაძე და ასოცირებული პროფესორი ნინო ბასილაშვილი არიან.  დაცვა  II სასწავლო კორპუსის მე-12  აუდიტორიაში შედგება.

 
მნახველთა რაოდენობა: 76
 
 
 
 
  2017 ნოემბერი
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  14

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30


  2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.