ნინო თაგოშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

   2017 წლის 18 ნოემბერს, 13:00 საათზე, თესაუ-ს მცირე დარბაზში, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს სხდომაზე, შედგება ,,გამოყენებითი ეკონომიკის” სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ  ნინო თაგოშვილის სადისერტაციო ნაშრომის -„XXI საუკუნის  გლობალური ფინანსური კრიზისი და მისი  გავლენა მსოფლიო ეკონომიკაზე: პრობლემები, ანალიზი, გამოცდილება” -დაცვა, ეკონომიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად .

    სამეცნიერო ხელმძღვანელი-პროფესორი  მაია გონაშვილი. 

 
მნახველთა რაოდენობა: 280
 
 
 
 
  2018 იანვარი
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31


  2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.