ღვინის სააგენტოს მიერ რთველი 2014- ში 16 სტუდენტი დასაქმებულ იქნა ქარხნებში ოპერატორებად. რთვლის დასრულების შემდეგ სტუდენტებმა კარგი ანაზღაურენა მიიღეს.

 

 
 

2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.