Contact Persons
Manana Gharibashvili ( manana.gharibashvili@tesau.edu.ge )
Tamar Aslanishvili ( sd.international.head@gmail.com

 
 

    2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.